Direct door naar content

Privacy

Uniek Sporten

Privacy Statement

1. Inleiding

Dit is het beleid van Uniek Sporten inzake de verwerking van persoonsgegevens. Uniek Sporten is onderdeel van Fonds Gehandicaptensport en dit privacy statement betreft dan ook het statement van Fonds Gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport heeft dit beleid opgesteld om jou te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens.

Fonds Gehandicaptensport gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) ende Telecommunicatiewet. Fonds Gehandicaptensport is verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG en de UAVG.

We nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt en het te allen tijde in overeenstemming is met dit Beleid verwerking persoonsgegevens.

Fonds Gehandicaptensport streeft naar openheid over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, daarom wordt in de onderstaande tekst een toelichting gegeven op de verschillende doeleinden en manieren waarop en waarom persoonsgegevens verwerkt worden, wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze verwerking, hoe je die rechten kunt uitoefenen en overige relevante informatie.

Wanneer je onze websites of app bezoekt gebruiken wij cookies, onder andere om het gebruik van de website voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je kunt de cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt. Je kunt je voorkeuren ten alle tijden hieronder wijzigen.

Persoonlijke instellingen en overzicht van gebruikte cookies

2. Wanneer is dit beleid verwerking persoonsgegevens van toepassing?

Dit beleid verwerking persoonsgegevens is van toepassing indien en voor zover Fonds Gehandicaptensport persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer je de websites van Fonds Gehandicaptensport (www.fondsgehandicaptensport.nl, www.unieksporten.nl of andere website die gelieerd zijn aan Fonds Gehandicaptensport) bezoekt kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt. worden Dit is ook het geval als je de Uniek Sporten app gebruikt. Je persoonsgegevens worden echter zorgvuldig behandeld en goed beveiligd.

Op de websites en in de Uniek Sporten app tref je mogelijk een of meer links aan naar websites van derden. Het staat je vrij die links al dan niet te gebruiken. Wij accepteren echter geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de beheerders van deze websites. Dit beleid verwerking persoonsgegevens is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

3. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Stichting Fonds Gehandicaptensport is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid verwerking persoonsgegevens:

Stichting Fonds Gehandicaptensport
Prins Mauritslaan 11
1171 LP Badhoevedorp
KvK-nummer: 41149296

4. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

Fonds Gehandicaptensport verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Het verzamelen van gegevens voor statistische en onderzoeksdoeleinden met het doel een bijdrage te leveren aan sport voor mensen met een handicap.

2. Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, crowdfunding-, subsidie- en overige) overeenkomsten.

3. Het voeren van de donateursadministratie, evenementenregistratie, vrijwilligersadministratie, subsidie- en crowdfundingsadministratie.

4. Het versturen van een nieuwsbrief voor informatie-, promotie- en marketingdoeleinden.

5. Het bevragen van websitebezoekers met als doelstelling de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

6. Het doen van marktonderzoek ten behoeve van het realiseren van onze doelstellingen.

7. Het verkrijgen van inzicht in je voorkeuren, met als doel onze dienstverlening daarop af te stemmen en de benodigde service te kunnen bieden aan jou als gebruiker.

8. Je zo gericht mogelijk te informeren over nieuwe campagnes en oproepen voor deelname aan activiteiten of het doen van een donatie via social media kanalen en andere media.

9. Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).

10. Websitestatistieken bijhouden voor het optimaliseren van onze dienstverlening.

11. Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.

12. In het kader van Uniek Sporten Thuis worden de inloggegevens van Uniek Sporten gedeeld met de leverancier VirtuaGym, teneinde toegang te verlenen tot de dienst Uniek Sporten Thuis.

13. In het kader van het aanmaken van een persoonlijk profiel op onze website of in de app worden de inloggegevens en de gegevens van het persoonlijk profiel gedeeld met verwerkers I-Pulse, Techonomy en GX-software. 

14. Onze bedrijfsvoering.

15. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

16. Ten behoeve van openbaarmaking of gebruik van beeldmateriaal dat beschikbaar is van evenementen.

Fonds Gehandicaptensport verkrijgt jouw persoonsgegevens op verschillende manieren:

1. Bij het doen van een donatie aan Fonds Gehandicaptensport worden bijvoorbeeld je naam en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken en registreren van je donatie. In een aantal gevallen vragen we ook om je adresgegevens zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze werkzaamheden. Voor het doen van donaties werken we samen met Buckaroo. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring van Buckaroo. 

2. Als je meedoet aan een evenement georganiseerd door Fonds Gehandicaptensport of een samenwerkingspartner worden bijvoorbeeld je naam, leeftijd en contactgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de organisatie van het desbetreffende evenement en voor het informeren en op de hoogte houden van alle deelnemers.

3. Ook kan er bij deze evenementen beeldmateriaal gemaakt worden (video en/of fotografie) waarop jouw beeltenis herkenbaar in beeld komt.

4. Als je vrijwilliger of collectant bent voor Fonds Gehandicaptensport worden je naam, leeftijd, woonplaats en contactgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om de collecte of andere evenementen waarbij je vrijwilliger bent te organiseren en jou als vrijwilliger/collectant in te roosteren en te informeren.

5. Als je gebruik maakt van diensten van Fonds Gehandicaptensport kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt via een formulier op de website, e-mail, telefoon of post maar bijvoorbeeld ook als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In deze gevallen verwerken wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel een gespreksverslag.

6. Als je de Uniek Sporten app gebruikt word je gevraagd een profiel aan te maken. Wanneer je dat doet geef je ons toestemming de persoonsgegevens die je besluit met ons te delen, te verwerken voor bepaalde doeleinden. Bij het aanmaken van een profiel is het invullen van een naam en een e-mailadres verplicht. Het invullen van een naam is nodig zodat de gebruiker zich desgewenst bekend kan maken bij medegebruikers en aanvragen voor (financiële) ondersteuning kan indienen. Het e-mailadres maakt communicatie mogelijk en kan worden gebruikt voor direct marketing doeleinden.

7. Wanneer je een Uniek Sporten profiel aanmaakt, via onze app of website, of met je reeds aangemaakte profiel een inschrijving voor een Crowdfundingsproject doet via onze website vragen we aanvullend op bovenstaande categorieën persoonsgegevens je telefoonnummer voor functioneel gebruik.

8. Wanneer je een Uniek Sporten profiel aanmaakt of met je reeds aangemaakte profiel een inschrijving voor een Uitleen traject doet via onze website vragen we aanvullend op bovenstaande categorieën persoonsgegevens:
 

Persoonsgegeven Doel
Geslacht Functioneel en direct marketing; dit wordt onder meer gebruikt voor de functionaliteit toegankelijkheid uitleenmiddel
Geboortedatum Functioneel en direct marketing; dit wordt onder meer gebruikt voor de functionaliteit toegankelijkheid uitleenmiddel
Telefoonnummer Functioneel; dit wordt onder meer gebruikt voor de functionaliteit contact en levering
Straat, huisnummer, eventuele toevoegging, postcode, woonplaats en gemeente Functioneel en direct marketing; dit wordt onder meer gebruikt voor de functionaliteit contact en levering

Wanneer je een profiel aanmaakt of met je reeds aangemaakte profiel een inschrijving voor een Hulpmiddel traject doet via onze website vragen we aanvullend op bovenstaande categorieën van Uitleen binnen welke categorie van beperkingen jouw beperking valt, zodat we in staat zullen zijn een passend sporthulpmiddel aan te bieden.

9. Wanneer je een profiel aanmaakt of met je reeds aangemaakte profiel een inschrijving voor een Hulpmiddel traject doet waarbij je gebruik maakt van de optie om je eigen bijdrage te crowdfunden via onze website, dan bieden we je de optie om je profiel aan te vullen met een persoonlijk verhaal, een foto en/of een video. Je kiest daar helemaal zelf voor in het kader van de functionaliteit van het crowdfundingsproject. De gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing, maar daar wordt in voorkomende gevallen afzonderlijk aanvullende toestemming voor gevraagd.

10. Wanneer je een profiel aanmaakt of met je reeds aangemaakte profiel een inschrijving voor een evenement doet via onze website zijn, aanvullend op bovenstaande categorieën persoonsgegevens, de volgende categorieën persoonsgegevens verplicht en wel om de volgende redenen:
 

Persoonsgegeven Doel
Adres, woonplaats, telefoonnummer, Functioneel; toegang, veiligheid en bereikbaarheid rondom deelname aan evenementen. 
Profilering; van toepassing op woonplaats ten doeleinde om relevante diensten aan te bieden. 
Handicap Monitoring en statistiek, functioneel
Rolstoelgebruik Functioneel; toegang tot het evenement
Sportactiviteit Monitoring en statistiek

11. Wanneer je een Uniek Sporten profiel aanmaakt of met je reeds aangemaakte profiel een inschrijving voor een Sportadvies traject doet via onze website vragen we aanvullend op bovenstaande categorieën persoonsgegevens:

Persoonsgegeven  Doel 
Adres, woonplaats, telefoonnummer, Functioneel; toegang, veiligheid en bereikbaarheid rondom deelname aan evenementen
Profilering; van toepassing op woonplaats ten doeleinde om relevante diensten aan te bieden.  
NAW, e-mailadres en telefoonnummer ouders en verzorgers Functioneel: contact bij minderjarig en/of wanneer bewindvoerder
Handicap Statistiek, functioneel
Rolstoelgebruik Functioneel; toegang tot sportlocatie(s)
Sportactiviteit Monitoring en Statistiek

12. Wanneer je een Uniek Sporten profiel aanmaakt of met je reeds aangemaakte profiel deelneemt aan Uniek Sporten Thuis dan delen we je inloggegevens van Uniek Sporten met leverancier Virtuagym. Dit is nodig voor het verlenen van toegang tot de dienst Uniek Sporten Thuis. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring van Virtuagym. 

13. Wanneer je een Uniek Sporten profiel aanmaakt met je Facebook account, dan geef je toestemming om persoonsgegevens van je Facebook profiel met ons te delen en deze te verwerken voor bepaalde doeleinden. Bij het aanmaken van jouw profiel verwerken wij je naam en je e-mailadres. Het invullen van een naam is nodig zodat de gebruiker zich desgewenst bekend kan maken bij medegebruikers en aanvragen voor (financiële) ondersteuning kan indienen. Het e-mailadres maakt communicatie mogelijk en kan worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Aanvullend verwerken wij onderstaande twee gegevens van je:  

Persoonsgegeven Doel
Geslacht Functioneel en direct marketing; dit wordt onder meer gebruikt voor de functionaliteit toegankelijkheid uitleenmiddel
Facebook-ID Functioneel; koppeling met je profiel

Wanneer je besluit je profiel op Uniek Sporten te verwijderen vervalt de koppeling met Facebook en verwijderen wij de gegevens verkregen vanuit deze koppeling.

Wij bieden je veelal de mogelijkheid aanvullende persoonsgegevens in te vullen, maar dit is niet verplicht. Mocht je van de mogelijkheid gebruik maken, dan geef je ons daarmee uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van die gegevens in het kader van de doelstellingen van Fonds Gehandicaptensport. Je kunt op elk moment besluiten je toestemming voor de verwerking van deze aanvullende gegevens weer in te trekken, door je profiel aan te passen. Fonds Gehandicaptensport maakt gebruik van back-ups ten einde de werking van het systeem te garanderen. Een ingetrokken toestemmingen voor de verwerking van gegevens wordt uiterlijk binnen 35 dagen verwerkt in de back-ups.

De gegevens in het profiel dat je zelf aanmaakt zullen door ons niet met derden worden gedeeld. Wel kunnen deze geanonimiseerd met derden worden gedeeld voor statistische of monitoringsdoeleinden met het doel een bijdrage te leveren aan de gehandicaptensport, tenzij je daartegen bezwaar maakt in je instellingen.

Verwerkingsgrondslagen

Door persoonsgegevens online met ons te delen geef je ons toestemming om deze te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan jouw online actiepagina wanneer je betrokken bent bij een evenement of het meedoen aan campagnematige activiteiten zoals een win actie, verkiezing, petitie of het doneren aan een crowdfundingsproject. In deze gevallen kunnen wij jouw relevante en bij ons bekende persoonsgegevens (zoals je contactgegevens) verwerken zolang dit nodig is in het kader van het doel van die verwerking en voor de duur van de door jou gegeven toestemming. Fonds Gehandicaptensport bewaart jouw persoonsgegevens totdat de toestemming is ingetrokken in overeenstemming met de AVG en de UAVG, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven. De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht is of strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Wanneer je online met ons een overeenkomst aangaat, dan verwerken wij de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld in het kader van de totstandkoming en van de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. Deze verwerking mag plaats vinden voor de duur van de overeenkomst en na afloop van de overeenkomst indien en voor zover dit uit de overeenkomst voortvloeit, indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of indien en voor zolang er sprake is van een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan het individuele belang de verwerking te staken.

Fonds Gehandicaptensport kan een gerechtvaardigd belang hebben bij het openbaar maken en/of gebruik voor verspreiding en vertoning voor zijn redactionele en promotionele uitingen dat zwaarder weegt dan het individuele belang van degene die zich voor het evenement heeft ingeschreven om een dergelijke openbaarmaking of een dergelijk gebruik te voorkomen. Een dergelijke afweging zal door Fonds Gehandicaptensport van geval tot geval gemaakt worden. In voorkomende gevallen kan Fonds Gehandicaptensport het beeldmateriaal van evenementen ook aan derden verstrekken, maar het zal dat alleen doen als dit voor de beoogde openbaarmaking of het beoogde gebruik nodig is en de gemaakte afweging tussen het gerechtvaardigde belang van Fonds Gehandicaptensport en de individuele deelnemer aan het desbetreffende evenement daardoor niet wordt aangetast, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In alle gevallen geldt dat Fonds Gehandicaptensport het beginsel van “minimale gegevensverwerking” respecteert. Dit houdt in dat er niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan noodzakelijk is in het kader van elke van de hierboven genoemde doelstellingen.

5. Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je Fonds Gehandicaptensport een vraag stelt, als je een klacht indient via onze klachtenprocedure of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt, verwerken wij contactgegevens van je, voor zover dat noodzakelijk is voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie die te maken heeft met je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Fonds Gehandicaptensport die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.

5.1 Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in ons registratiesysteem. Hierin nemen we dan tevens contactgegevens op zoals jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en/of social media account. Je kunt zelf bepalen welke contactgegevens je wel of niet met ons wilt delen voor de afhandeling van je vraag of klacht.

5.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens voor dit doel?

Je kunt ons te allen tijde vragen je contactgegevens te verwijderen. Wij bewaren vragen, klachten en contactgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en maximaal 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren of de wet een lagere bewaartermijn voorschrijft.

6. Onze websites

Om onze websites www.fondsgehandicaptensport.nl en www.unieksporten.nl technisch naar behoren te laten werken maken we gebruik van functionele cookies; dit zijn kleine stukjes software die er voor zorgen dat een website goed werkt en daarom kun je deze niet blokkeren.

Verder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fonds Gehandicaptensport gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met anderen. Je kunt desgewenst aangeven dat je niet wilt dat de hiervoor benodigde cookies op je apparaat geplaatst worden. Wij maken gebruik van:

6.1 Google Analytics

Op onze websites maken we gebruik van Google Analytics. We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. ‘Gegevens delen’ in de beheeromgeving staat uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics Cookies.

We hebben Google geen toestemming gegeven om via onze websites verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en overigens Google Analytics ingesteld conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.2 Google Firebase Services

Onze Uniek Sporten App maakt gebruik van Google Firebase Services. Firebase geeft ons inzicht in de prestaties en stabiliteit van deze app, zodat we problemen kunnen oplossen en verbeteringen kunnen doorvoeren. Firebase verzamelt zelf geen persoonsgegevens.

Standaard verzamelt de SDK (‘software development kit’) van Firebase ‘identifiers’ voor mobiele apparaten (bijvoorbeeld Android ‘Advertising ID’ en ‘Advertising Identifier’ voor iOS). De SDK maakt daarbij gebruik van technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies. Deze ‘Advertentie-ID’ kan op het mobiele apparaat worden gereset. Als de Advertentie-ID niet beschikbaar is, wordt in plaats daarvan de hardware-ID van het apparaat, bijvoorbeeld de Android-ID (SSAID), verzameld. Deze alternatieve Advertentie-ID’ kan over het algemeen niet worden gereset. We hebben Google geen toestemming gegeven om via de Uniek Sporten App verkregen gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

Om gepersonaliseerde en relevante advertenties te kunnen tonen en om het websitebezoek en gedrag van de gebruiker te volgen en te verzamelen (tracken) zetten we tracking cookies in. De gegevens die deze verzamelen worden gebruikt om relevante content en informatie te tonen. Je kunt ook sneller worden geholpen, omdat we je herkennen. We maken hiervoor gebruik van Social Media cookies (Facebook, Google) en overige cookies (BlueConic). Op onze websites bieden we je de mogelijkheid deze functie uit te schakelen.

7. Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt altijd het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Je hebt ook recht op een kopie van je gegevens. Als je wil, sturen we je gegevens op in een elektronisch formaat zoals XML of PDF. En als je wil dat we je gegevens direct doorsturen naar een andere partij dan doen we dit ook voor je, indien dat technisch mogelijk is.

Je kunt een verzoek in het kader van de uitoefening van deze rechten via het onderstaande formulier met ons delen. Het laten verwijderen van gegevens is slechts mogelijk voor zover we nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. We verwachten natuurlijk wel dat je kunt aantonen dat jij jij bent. Om die reden zullen wij je vragen je te identificeren middels rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Dit om zeker te weten dat de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft horen bij de aanvrager, alsmede ter voorkoming van een mogelijke inbreuk op jouw persoonsgegevens.

Vul het onderstaande formulier in om een verzoek tot inzage in je gegevens in te dienen. We reageren dan zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen 30 dagen.

 
Velden met een * zijn verplicht


8. Fonds Gehandicaptensport via Social Media

Fonds Gehandicaptensport kan net als jij, actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Facebook, Instagram, Twitter en Youtube. Wanneer je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt of een persoonlijke boodschap verzendt kan het zijn dat wij persoonsgegevens van je ontvangen (zoals je gebruikersnaam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres of je geslacht). In zo'n geval zullen wij alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van je boodschap, vraag of klacht verwerken zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens.

Op het gebruik van social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het beleid verwerking persoonsgegevens) van de desbetreffende social media platforms van toepassing. We raden je aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het Beleid verwerking persoonsgegevens van Fonds Gehandicaptensport. De algemene voorwaarden en dit Beleid verwerking persoonsgegevens van Fonds Gehandicaptensport zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media platforms.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Fonds Gehandicaptensport neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor je. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fonds Gehandicaptensport) tussen zit.

10. Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

In opdracht van Fonds Gehandicaptensport kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen waar persoonsgegevens voor worden verwerkt. In voorkomende gevallen maken wij afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkingsovereenkomsten'. Voor zover deze verwerkers bij het uitvoeren van de desbetreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, doen zij dit in opdracht van Fonds Gehandicaptensport en heeft Fonds Gehandicaptensport de vereiste juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend conform de instructies van Fonds Gehandicaptensport worden verwerkt.

Uitsluitend indien Fonds Gehandicaptensport hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Jouw persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Fonds Gehandicaptensport zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die bij wet zijn voorgeschreven of die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

11. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Fonds Gehandicaptensport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

12. Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Beleid bescherming persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar onderstaand adres.

Fonds Gehandicaptensport, Prins Mauritslaan 11, 1171 LP Badhoevedorp 

Fonds Gehandicaptensport behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in dit Beleid bescherming persoonsgegevens. We raden je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 27-10-2021

Programma van:

Partners: